Читај ми!

Појмовник

Објашњење најчешћих појмова из области дигиталне телевизије

1080p - Исто је што и FHD. 1080 progressive scan. 1080 хоризонталних линија на телевизору.

горе на појмове

3D TV - 3D TV телевизор који може приказати 3D садржај. Постоје два доминантна типа: активни и пасивни тип. Сваки има своје предности и мане. Активни тип је учесталији (око 80 % 3D TV поседују активни тип 3D-а).

Aktivni 3D TV - Има 3D систем који се гледа преко наочара са блендом. Наочаре раде тако што приказују пуну слику прво за једно, па за друго око у FHD резолуцији. Наочаре имају батерију или се пуне преко USB кабла. Веома су скупе.

Pasivni 3D TV – Ради на принципу поларизације. Поседује наочаре са поларизованим стаклима, које не морају да се пуне и вишеструко су јефтиније од активних јер немају електронику. Оба ока виде истовремено слику на ТВ-у.

Постоје и телевизори код којих нису потребне наочаре и они су познати под називом "True 3D". Код њих је сочиво постављено преко екрана који ради на сличан начин као када се шаље различа слика сваком оку.

горе на појмове

ASO (Analog Switch-off) - искључивање предајника за емитовање аналогних сигнала

горе на појмове

АSО-Е - искљчивање предајника за емитовање аналогних сигнала у Европи

горе на појмове

ATSC - енг. Advanced Television Systems Committee, Комитет за напредне телевизијске системе је скуп стандарда које је креирао Одбор за напредне телевизијске системе почетком деведесетих година, а који су намењени за пренос дигиталне телевизије преко земаљских, кабловских и сателитских мрежа.

горе на појмове

Аналогни радио-дифузни систем - системи за пренос и емитовање аналогног радио и/или телевизијског програма и других телекомуникационих сигнала у кодованој или некодованој форми путем земаљске мреже предајника, кабла или сателита, намењених непосредном пријему од стране јавности.

горе на појмове

Бит (Bit) - јединица за најмању количину информације

горе на појмове

Broadband - могућност одашиљања, преноса и примања сигнала широког фреквенцијског појаса. Омогућава пренос гласа, података и слике преко једног медија.

горе на појмове

CI+ (Common Interface Plus) - smartcard картице sa CI+ CAM модом, пружају могућност приступа програмима чије се гледање наплаћује и који захтевају претплату.

горе на појмове

COFDM (Coded Orthogonal Frekuency Division Multiplexing) - техника модулације дигиталних сигнала у којој се примењује велики број ортогоналних носилаца при чему је сваки од њих модулисан конвенционалном техником (као што је квадратурна амплитудска модулација)

горе на појмове

DAB (Digital Audio Broadcasting) - дигитални радиодифузни системи за пренос звучних сигнала у различитим фреквенцијским опсезима до 3 GHz путем земаљских, сателитских, хибридних (сателитских и земаљских), као и кабловских мрежа

горе на појмове

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - унапређена верзија DAB стандарда

горе на појмове

Дигитална дивиденда - део фреквенцијског спектра који ће бити ослобођен по потпуном гашењу свих аналогних станица и може бити коришћен за имплементацију сервиса, као на пример: електронска трговина, електронско банкарство, интерактивне игре и квизови, информације на захтев, итд.

горе на појмове

DLNA (Digital Living Network Alliance) - Smart Home решење. Повезивање свих дигиталних уређаја у кући ради размене видео, фото и музичког садражаја (пример: повезивање PC рачунара и ТВ-а). Уређаји који поседују DLNA сертификат могу се међусобно повезати преко LAN-а или Wi-Fi.

горе на појмове

DTT (Digital terrestrial television) - Дигитална земаљска телевизија, омогућава боље коришћење радиофреквенцијског спектра, веће могућности обраде сигнала, једноставније чување и многе друге предности у односу на аналогну телевизију.

горе на појмове

DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) - DVB стандард за пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала путем кабловске мреже

горе на појмове

DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) - DVB стандард за пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала путем земаљске мреже предајника при чему се пријем остварује посредством носивих (handheld) уређаја (који се држе у руци, као на пример мобилни телефони, палмтопови, лаптопови)

горе на појмове

DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) - DVB стандард код кога се пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала остварује посредством сателита

горе на појмове

DVB-S2 - следећа генерација DVB-S стандарда

горе на појмове

DVB-SH - DVB стандард за сателитски пријем на преносивим уређајима

горе на појмове

DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrail) - DVB стандард за пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала путем земаљске мреже предајника

горе на појмове

DVB- T2 - следећа генерација DVB-T стандарда

горе на појмове

EPG (Electronic Programme Guide) - електронски програмски водич је апликација (укључујући садржај сервиса) која омогућава директан приступ радиодифузним и додатним садржајима (на пример телетексту са додатним садржајима)

горе на појмове

Фреквенцијски спектар (радио-фреквенцијски спектар) - опсег радио фреквенција одређен својим граничним фреквенцијама

горе на појмове

FHD (Full High Definition) - 1920x1080 тачака на ТВ екрану. 1080 хоризонталних линија. Ово је тренутно највећа могућа резолуција на комерцијалним телевизорима.

горе на појмове

Free to air - Некодирано радио и телевизијско емитовање доступно преко одговарајућих пријемника

горе на појмове

GE06 - међународни план расподеле радио фреквенција за потребе дигиталног земаљског преноса радио и телевизијског програма, Женева 2006, усвојен на RRC-06. У складу са тим планом, предвиђен је прелазак на дигиталну земаљску радиодифузију у VHF опсегу III и у UHF опсезима IV и V.

горе на појмове

GPS (Global Positioning System) - систем за глобално позиционирање које се обавља контролисано са сателита

горе на појмове

H.262 - препорука ITU-T која дефинише стандард видео кодовања, идентичан са MPEG-2 стандардом

горе на појмове

H.264 AVC (H.264 Advanced Video Coding) - препорука ITU-T која дефинише усавршени стандард видео кодовања, који је идентичан са MPEG-4 v10 стандардом

горе на појмове

HbbTV - Хибридно емитовање широкопојасне телевизије или HbbTV је водећа нова паневропска иницијатива чији је циљ хармонизовање емитовања и испоруке сигнала крајњем потрошачу кроз интернет тв и сет топ боксове.

горе на појмове

HD/720p (High Definition) - HD резолуција, може се наћи у три најчешћа формата : 1366x768, 1024x768, 1280x720. Сва 3 формата се заједнички називају 720p.

горе на појмове

HDMI (High Definition Multimedia Interface) - Аудио/Видео интерфејс (начин повезивања) последње генерације. Тренутно најдоминантнији тип повезивања ТВ-а са осталим уређајима. Актуелан стандард је 1.3

горе на појмове

HDTV (High Definition Television) - телевизијски стандард са високом резолуцијом видео и аудио сигнала, нуди два квалитета сигнала: 720 и 1080 су основне ознаке, а њима се додаје или слово „i" или слово „p" што означава какав је начин исцртавања слике (i = interlaced - исцртава се свака друга линија, а онда остале линије; p = progressive - линија по линија се исцртава). 720 и 1080 представљају „висину" слике, а ширина износи 1280, односно 1920 пиксела). Број сличица у секунди (енг. FPS) се каткад наведе поред ознаке, нпр. 720p60 што означава резолуцију 1280×720, прогресиван начин исцртавања слике и 60 сличица у секунди

горе на појмове

Хијерархијска модулација - модулација у којој се у сигнал вишег приоритета утискује сигнал нижег приоритета, са већим бројем стања и блиским констелационим тачкама

горе на појмове

IPTV - дигитална телевизија која допрема ТВ сигнал кроз постојећу телефонску линију и ADSL уређај. На нашем тржишту само Телеком Србија нуди ову услугу. Кориснику ова телевизија нуди високо квалитетну слику и тон, уводећи широку интерактивност и високу персонализацију телевизијских садржај

горе на појмове

Интерактивни садржај - омогућава корисницима приступ разним информацијама, видео материјалима и самом садржају на модеран и атрактиван начин

горе на појмове

ITU (International Telecommunication Union) - Међународна унија за телекомуникације

горе на појмове

ITU-T (International Telecommunication Union - The Telecommunication Standardization Sector) - ITU сектор за стандардизацију у области телекомуникација

горе на појмове

КДС - Кабловско дистрибуциона мрежа је претежно кабловска телекомуникациона мрежа намењена дистрибуцији радио и телевизијских програма као и за пружање других телекомуникационих услуга.

горе на појмове

Линеарна ТВ - Линеарна телевизија je телевизијска услуга где гледалац гледа телевизијске емисије које се емитују у тачно одређеном тренутку на одређеном програму.

горе на појмове

LED TV - LED технологија се односи на систем позадинског осветљења LCD телевизора. То није технологија која ствара слику. Постоје Edge LED и Full LED телевизори. Edge LED телевизори као што и сам назив каже имају LED светла по ободу рама телевизора, док Full LED телевизори имају LED светло иза екрана телевизора. Full LED телевизор пружа много бољи квалитет слике у односу на Edge LED телевизоре. Ови телевизори пружају кристално јасну слику, дубље црне боје и најреалније боје и то све захваљујући LED светлима, којих има више од 1000, која се аутоматски укључују или искључују било да гледате филм или неки документарни програм.

горе на појмове

LTE - LTE или Long Term Evolution је глобални стандард за четврту генерацију мобилних мрежа (4G). LTE нуди капацитет и брзину неопходну за савлађивање великог пораста размене података који генерише све већи број мобилних претплатника.

горе на појмове

MHP (Multimedia Home Platform) - Мултимедијална кућна платформа, стандард за дигиталну телевизију који обезбеђује обраду дигиталних апликација различитих извора

горе на појмове

МPEG (Moving Picture Expert Group) - група експерата за покретну слику, један од кључних стандарда за развој дигиталних система преноса ТВ сигнала је начин компресије А/В сигнала. То је у почетку био искључиво MPEG-2, али развојем нових техника 2003. године усвојен је и МPEG-4 (верзија 10). Тај стандард био је намењен мултимедијалним услугама, али је даљим усавршавањем развијена компресија која при нешто мањим протоцима обезбеђује бољи квалитет видеа. Успео је да оствари приближно исти субјективни квалитет декодираног видеа као МPEG-2, при двоструко нижем протоку. У прилог овом стандарду иде и развој телевизије високе резолуције, HDTV, који у варијанти са МPEG-4 захтева, са становишта преноса, разумно мале протоке

горе на појмове

Мултиплекс - стандардизовани ток сигнала који се примењује за дигиталне радиодифузне сервисе, а који укључује радио и телевизијске програме, сервисе додатних дигиталних садржаја, електронске комуникационе сервисе и остале придружене идентификационе сигнале и податке

горе на појмове

Мултиплексер (MUX) - уређај, део опреме у дигиталним радиодифузним системима који комбинује различите улазне сигнале у један заједнички, а за потребе преноса и емитовања

горе на појмове

Мултискрин - Multiscreen - Гледаоци данас желе флексибилнију и интерактивнију телевизију и управо мултискрин стратегија им омогућава гледања видео садржаја онда када они то хоће на уређајима као што су смарт телефони, таблети и лаптопови.

горе на појмове

NTSC - енг. National Television System Committee; систем колор ТВ развијен 1953, био је заступљен у САД и Јапану, користио је 525 линија у секунди; по карактеристикама је био лошији у поређењу са системима PAL И SECAM

горе на појмове

NVoD - Near Video on Demand (блиски видео на захтев) јесте техника која се користи у дигиталној телевизији као кабловска или сателитска услуга која нуди исти филм на различитимх каналима са различитим временом почетка. Идеја је да гледаоци никада нису пропустили више од 20 минута од почетка филма, тако да постоји већа вероватноћа да се одређени филм наручи од провајдера.

горе на појмове

OTT - Over the Top - Садржај, услугa или апликацијa која се пружа крајњем кориснику преко отвореног интернета.

горе на појмове

PAL - енг. Phasе Alternation Line; Колор ТВ систем развијен 1967. У Немачкој, изумитељ Валтер Брух; користи 625 линија у RGB колор моду (RGB - red, green, blue), од којих су 576 искоришћене за слику, а остатак за додатне информације о слици; примењује се у Европи и представља најбољи од три главна аналогна колор стандарда; Усавршавањем овог система створен је 1993. у Немачкој PAL+, а покретачи су били немачки национални ТВ емитери ARD, ZDF и фирме Grundig, Philips, Nokia и Thomson

горе на појмове

Pаy-ТV - односи се на претплату на бази телевизијске услуге, обично је добијате од стране аналогне и дигиталне кабловске и сателитске, али и све више преко дигиталне земаљске и Интернет Телевизије. То је услуга која омогућује телевизијским гледаоцима посебне програме који се додатно плаћају

горе на појмове

Пиксел (Pixel) - најмањи графички елемент слике. Слике, да би се претвориле у дигитални облик, морају се спремити као низ битова, односно бајтова (као, нпр. у дигиталним фотоапаратима), због чега се морају "превести" у више мањих делова, од којих је сваки одређене боје. Ти делови зову се пиксели и количина истих у појединачној слици (између осталог) одређује квалитет слике, али директно утиче и на величину датотеке, а и на стварне димензије (ширина и висина слике).

горе на појмове

Плазма ТВ - Плазма телевизори стварају слику из гаса (плазме) испуњеног атомима ксенона
и неона и милионима наелектрисаних атома и електрона који се сударају када се укључи напајање. Услед њиховог сударања повећава се ниво енергије која се ослобађа у плазми. Атоми ксенона и неона почињу да ослобађају фотоне, на сличан начин на који раде и неонске сијалице. Плазма телевизори су веома танки, дају одличан квалитет слике, најдубљи приказ црне боје и најсветлији приказ беле боје.

горе на појмове

Провајдер програмских садржаја - правно или физичко лице које има дозволу за емитовање радио и/или телевизијског сигнала и има уређивачку одговорност над емитованим садржајем

горе на појмове

Повратни канал - представља канал малог фреквенцијског опсега или капацитета који служи за комуникацију између корисника и централне мреже. Корисник прима телевизијски сигнал, а истовремено је спојен преко другог комуникацијског канала dial-up модемом или телефонском линијом на централну мрежу. Могућност повратног канала је омогућена кроз интерактивне сервисе који допуштају кориснику да прими податке и пошаље назад одговор, да наручи сервисе или пошаље примедбе. Служи за комуникацију између корисника и даваоца одређене услуге. Корисник прима и гледа телевизијски сигнал, а у исто време је спојен преко другог комуникацијског канала, на пример, модемом на Интернет. На тај начин корисник може комуницирати са даваоцем услуга, слати му примедбе и слично.

горе на појмове

Резолуција (Resolution) - представља број пиксела по x и y оси. Изражава се као производ два позитивна цела броја (нпр. 1600X1200)

горе на појмове

RRC06 (Regional Radiocommunication Conference 2006) - Регионална конференција о радио- комуникацијама

горе на појмове

SECAM - фр. Sequentiel Conleura Memoire; стандард за пренос слике у боји настао у Француској, творац Анри де Франс; данас се користи у Француској, француским колонијама, земљама бившег СССР, а некада и у ДДР

горе на појмове

SD (Standard Definition) - Стандардна резолуција. Везана је за CRT TV и за формат слике 4:3. Превазиђена технологија.

горе на појмове

SDTV (Standard Definition Television) - дигитални телевизијски пренос са стандардном резолуцијом видео и аудио сигнала, са односом ивица слике од 4:3 и у случају Европе бројем линија од 625

горе на појмове

SFN (Single Frequency Network) - емисиона мрежа у којој сви трансмитери симултано шаљу исти сигнал на истој фреквенцији

горе на појмове

Simulcast - истовремени пренос и емитовање аналогних и дигиталних радиодифузних сигнала у транзиционом периоду

горе на појмове

STB (дигитални Set Top Box) - уређај који заједно са антеном омогућава да аналогни телевизијски пријемник оствари пријем и приказ дигитално емитованих телевизијских сигнала

горе на појмове

Транспондер - У телекомуникацијама транспондер је аутоматски уређај који прима, појачава и поново шаље сигнал на различите фреквенције

горе на појмове

Трансмитер - уређај који генерише радио-таласе и шаље их према антени

горе на појмове

UHF (Ultra High Frequency) - спектар ултра високих фреквенција у опсегу 300МHz до 3GHz

горе на појмове

VHF (Very High Frequency) - спектар веома високих фреквенција у опсегу 30МHz до 300MHz

горе на појмове

VoD (Video оn Demand) - Емитовање сигнала по наруџби је интерактивна видео услуга, где гледалац може наручити видео или филм са могућношћу заустављања, премотавања, итд.

горе на појмове

VoIP (Voice-over- IP) - представља технологију за пренос гласа у реалном времену посредством мрежа заснованих на интернет протоколу.

горе на појмове

Број коментара 4

Пошаљи коментар

Упутство

Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.

петак, 24. мај 2024.
17° C

Коментари

Nena
Мамурлук – како преживети дан после
Cigarete
Шта ми се догађа с организмом кад престанем да пушим?
Decija evrovizija
Дечја песма Евровизије
ablacija
Шта је превенција за изненадне болести
Gdjj
Комшије