Радио-телевизија Србије

Таковска 10
11120 Београд
ПАК. 135404

 

Телефони:

(381) 11 655-20-00

(381) 11 655-25-55 

Контакт центар РТС: (381) 11 655-20-00 и (381) 11 655-2-555

Трајање разговора је ограничено до 10 минута.

Радно време:
Радним даном од 07 до 21 час,
суботом од 07 до 14 часова
и недељом од 07 до 11 часова.

e-mail: kontaktcentar@rts.rs

 

Редакција интернет портала РТС-а

webdesk@rts.rs