Јавне набавке 2008-2010.

Јавне набавке 2008-2010.

29.12.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-20/10 - Набавка добара - Резервни делови за музичке инструменте

Јавни позив

__________________________________________________________ 

27.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-27/10- Набавка и испорука добара - Партија II - Слатко - слани део за новогодишњи пакетић за децу запослених у РТС-у.

Обавештење

_________________________________________________

27.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-27/10- Набавка и испорука добара - Партија I - Играчке за новогодишњи пакетић за децу запослених у РТС-у.

Обавештење

_________________________________________________

27.12. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-11/10- Набавка услуга - Ревизија финансијских извештаја РТС за 2010. годину.

Обавештење

_________________________________________________

20.12. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-19/10- Набавка добара - Угаљ за Дописништво II програма РБ у Нишу. 

Обавештење

_________________________________________________

20.12.2010. Обавештење о додели уговора за ЈНМВ д-27/10

Обавештење

_________________________________________________

20.12.2010. Обавештење о додели уговора за ЈНВВ Д-8/10

 Обавештење

_________________________________________________

17.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-25/10 - Набавка добара - Меморијске картице.

Обавештење

_________________________________________________

17.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-9/10 - Набавка услуга - Хемијско чишћење и прање.

Обавештење

_________________________________________________

16.12.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-14/10 - Набавка добара - Моторни бензини и средњи дестилати, мазут и уља, мазива и течности за заштиту и хлађење мотора.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

14.12.2010. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10 - Набавка добара - Папир и папирна конфекција.

Обавештење

_________________________________________________

14.12.2010. Обавештење о обустави поступка  ЈНМВ   Д-11/10

Обавештење

_________________________________________________

09.12.2010. Обавештење о обустави поступка ЈНВВ Р-2/10

Обавештење

_________________________________________________

06.12.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ д-17/10

Обавештење

_________________________________________________

06.12.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ

Обавештење

____________________________________________________

1.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. У 2/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

1.12.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. Р-7/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

30.11.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-18/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

29.11.2010. Обавештења о закљученом уговору за ЈНМВ бр. Д-15/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

29.11.2010. Обавештења о закљученом уговору за ЈНМВ бр. Д-12/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

16.11.2010. Обавештења о закљученом уговору за ЈНМВ бр. р-7/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

10.11.2010. Обавештења о додели уговора у Другој фази рестриктвиног поступка, по Партији бр. 9 за ЈНВВ бр. Р-5/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

10.11.2010. Обавештења о додели уговора у Другој фази рестриктвиног поступка, по Партији бр. 3 за ЈНВВ бр. Р-3/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

10.11.2010. Обавештења о додели уговора у Другој фази рестриктвиног поступка, по Партији бр. 1 за ЈНВВ бр. Р-6/10

Обавештење

_________________________________________________________ 

10.11.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10 - Набавка добара - Папир и папирна конфекција

Јавни позив

__________________________________________________________ 

Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-3/10 - Набавка услуга -Подршка, одржавање и надоградња интегралног информационог система РТС

Обавештење

_________________________________________________________ 

Обавештење о закљученом Анексу трећем Уговора 0456/2006 за набавку добара - Моторни бензини и средњи дестилати, мазут и уља, мазива и течности за заштиту и хлађење мотора.

Обавештење

_________________________________________________________ 

21.10.2010.Обавештење о закљученом уговору у другој фази рестриктивног поступка за радове по Партији бр. 3 за ЈНВВ бр. Р-4/10   

Обавештење

__________________________________________________________ 

15.10.2010. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр д-12/10
Предмет јавне набавке: Потрошни материјал по партији бр. 2 - Окови и шрафовска роба

Обавештење

__________________________________________________________ 

12.10.2010. Обавештење о закљученом уговору у II фази рестриктивног поступка за ЈНВВ бр. Д-12/10
Предмет јавне набавке: Набавка добара по Партији бр. 1 - Енергетски и телекомуникациони каблови и проводници

Обавештење

__________________________________________________________ 

7.10.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр Д-4/10 - Набавка и испорука добара - Тонери за потребе РТС.

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.9.2010. Обавештење о обустави поступка за ЈНВВ бр. д-10/10, за набавку добара - Папир и папирна конфекција.

Обавештење

__________________________________________________________ 

17.09.2010. Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр. д-20/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

07.09.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. р-4/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

06.09.2010. Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. д-16/10, за набавку добара - Рефлектори Динолигхт.

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. Д-9/10 - Додатна испорука и монтажа добара за објекат на Црвеном Чоту.

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. р-6/10 - Извођење додатних радова на емисионој станици РТС Црвени Чот.

Обавештење

__________________________________________________________ 

20.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д - 14/10 - Набавка опреме - Камера БРЦ300.

Обавештење

__________________________________________________________ 

20.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-10/10 - Набавка опреме - Радна станица HP XW 4600.

Обавештење

__________________________________________________________ 

20.08.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-7/10 - Набавка услуга - Одржавање и сервисирање биротехничке опреме у постгарантном року.

Обавештење

__________________________________________________________ 

11.08.2010. Јавни позив за достављање понуде за ЈНМВ бр. д-3/10, за набавку службене стилске одеће и обуће за потребе РТС-а. Рок за достављање понуда је 31.08.2010.  до 10 часова. Јавно отварање: 31.08.2010. у 11 часова у објекту РТС, улица Драгише Лапчевића бр 19-21, соба 239

Обавештење

__________________________________________________________ 

09.08.2010. Обавештење о обустави поступка по партији бр. 7 за ЈНВВ бр. Р-1/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

09.08.2010. Обавештење о обустави за ЈНМВ бр. У-6/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

05.08.2010. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку бр, д-13/10 за набавку потрошног материјала - Боје, лакови, лепкови и други материјал за потребе штампарије, сценске реализације и молерско фарбарске радове.
Рок за достављање понуде је 23.08.2010. до 10 часова.
Јавно отварање у 12,00 часова.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

05.08.2010. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку бр, д-12/10 за набавку потрошног материјала - Метална галантерија и срафовска роба.
Рок за достављање понуде је 23.08.2010. до 10 часова.
Јавно отварање у 11,00 часова.

Јавни позив

__________________________________________________________

05.08.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. р-5/10

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.07.2010. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку.
Предмет јавне набавке: горива и мазива

Јавни позив

__________________________________________________________ 

29.07.2010. Обавештење о додели уговора за јавну набавку добара обликовану по партијама - за партију бр. 2 - бр. Д-7/10.

Обавештење

__________________________________________________________ 

29.07.2010. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. д-20/10 за резервне делове за музичке инструменте која је обликована по партијама.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

26.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ бр. д-6/10. Врста поступка: јавна бавка мале вредности

Обавештење

__________________________________________________________ 

 20.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-5/10 - Набавка добара -  Хард диск X 287А-Р5 ДСК ДРВ, 300 ГБ, 15К РПМ, 3Гб, САС Р5 за уградњу стораге нет Апп ФА С2020 са инсталацијама - 10 комада.

Обавештење

__________________________________________________________  

20.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-1/10 - Пружање услуга - Подршка у раду виртуализованог Дата центра.

Обавештење

__________________________________________________________    

20.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-2/10 - Набавка и испорука добара - Партија 2 - ПВЦ материјали - Клирит за потребе РТС.

Обавештење 

__________________________________________________________   

20.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-2/10 - Набавка и испорука добара - Партија 1 - ПВЦ материјали - Стиропор за потребе РТС.

Обавештење 

__________________________________________________________  

09.07.2010. Јавни позив за достављање понуда за ЈНМВ РТС бр. д-16/10 - набaвка и испорука добара - РЕФЛЕКТОРИ Dinolight.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

09.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. р-1/10 - Набавка радова - Радови на замени нисконапонског развода, уградња компензације реактивне енергије и ревизији ТЦ 10/0,4 КВ у објекту РТС у Таковској 10.

 Обавештење

__________________________________________________________ 

09.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. р-2/10 - Набавка радова - Замена 2 пираленом пуњена трансформатора 1000 КВА , побољшање компензације реактивне енергије и ревизија ТЦ 10/0,4 КВ у објекту Продукциони центар ТВ Београд, Кошутњак, Кнеза Вишеслава бр. 88.

 Обавештење

__________________________________________________________ 

09.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. р-3/10 - Набавка радова - Припремни радови за предстојећу расхладну сезону на инсталацијама КГХ и сервисирање расхладних машина (чилера) РМ1, РМ2, РМ3 у објекту ПЕЦ ТВ Београд, Абердарева 1.

 Обавештење

__________________________________________________________ 

09.07.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ за набавку добара - Пластичне чаше

 Обавештење

__________________________________________________________ 

30.06.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр Д-9/10 - Набавка добара - Канцеларијски намештај за потребе РТС.

 Обавештење

__________________________________________________________ 

22.06.2010. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ  РТС бр у-3/10 - Пружање услуга - Одржавање рачунарске мреже.

 Обавештење

__________________________________________________________

14.06.2010. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-2/10 - Набавка услуга -Шпедиција за потребе РТС

 Јавни позив

__________________________________________________________

11.06.2010. Обавештење о додели уговора у 2. фази рестриктивног поступка јавне набавке добара бр. Д-14/09 за Партију бр. 4

 Обавештење

________________________________________________________________

11.06.2010. Јавни позив за 1. фазу рестриктивног поступка јавне набавке добара бр. Д-3/10 за набавку рачунара

 Јавни позив

________________________________________________________________

10.06.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-4/10 - Набавка добара - Панасоник плазма 85.

 Обавештење

________________________________________________________________

10.06.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-21/9 - Набавка и испорука добара - Стативи за ЕНГ камере, сет бежичних микрофона, динамички микрофони.

 Обавештење

________________________________________________________________ 

08.06.2010. Обавештење о закљученом уговору - II фаза рестриктивног поступка јавне набавка добара обликоване по партијама - редни број јавне набавке: Д-14/09

 Јавни позив

________________________________________________________________ 

07.06.2010. Јавни позив за  подношење понуде - радове на повезивању инсталација КГX независних расхладних система Poc (RHOSS) на централни систем КГX у објекту ПЕЦ ТВ Београд, РТС ЈНМВ бр. р-4/10

 Јавни позив

07.06.2010. Јавни позив за  подношење понуде - радове на реконструкцији цевне мреже, монтажи нових ФЦ апарата и повезивању просторија правне службе у објекту ПЕЦ ТВ Београд на централни расхладни систем, ЈНМВ бр. р-5/10

 Јавни позив

________________________________________________________________ 

19.05.2010. - Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара - тонери, јавна набавка велике вредности RTS бр д-4/10

 Јавни позив

________________________________________________________________ 

14.05.2010. -Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-31/09 - Набавка добара - Набавка добара - АXОН - аналогно/дигитални конвертори за телетекст.

 Обавештење

________________________________________________________________ 

- 14.05.2010. -Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-26/09 - Набавка добара - Плоча МЦБ за Сонy миксету МФС2000

 Обавештење

________________________________________________________________ 

- 12.05.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-4/10 - Набавка услуга - Осигурање од одговорности за професионалну штету.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 11.05.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-30/09 - Набавка добара - Дрвна грађа.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 07.05.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-24/09 - Набавка добара - ДВБ-С2 модулатор за мобилну сателитску станицу.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 13. 04 .2010. ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку добара - Папир и папирна конфекција за потребе РТС, јавна набавка РТС бр. Д-1/10.
- Позив је објављен у Службеном гласнику РС бр. 17 од 23.03.2010. године.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 08. 04. 2010. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. д-27/09
- Предмет јавне набавке: IBM сервер за компјутерски систем IBM/JUTEL RadioMan у Радио Београду.

 Обавештење

________________________________________________________________

- 31. 03. 2010. ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава у поступку јавне набавке мале вредности, РТС бр. д-2/10
- Предмет јавне набавке: Набавка добара - ПВЦ материјали.

 Јавни позив

________________________________________________________________

- 20. 03. 2010. ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава у првој фази рестриктивног поступка за признавање квалификације за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању објеката РТС - обликован по партијама (ЈНВВ бр. Р-1/10)

 Јавни позив

________________________________________________________________

- 19. 03. 2010. ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку добара, јавна набавка РТС бр. Д-21/9

Предмет набавке: Стативи за ЕНГ камере, бежични и динамички микрофони

 Јавни позив 

 ________________________________________________________________

- 16.02.2010. Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ РТС бр. Д-23/09
Предмет набавке: Резервни делови - пратећа опрема за рачунаре

 Обавештење
________________________________________________________________

- 12.02.2010. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. У-3/09
Предмет набавке: Услуга Путничког аутобуског транспорта

 Обавештење
________________________________________________________________

- 08.02.2010. Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности бр. у-9/09
Предмет набавке: Актуарска процена резервисања за примања запослених за 2009 годину

  Обавештење
________________________________________________________________

- 04.02.2010. Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности бр. Д-22/09
Предмет набавке: Декодери DVB-S

  Обавештење
________________________________________________________________

- 28.01.2010. Обавештење о закљученoм уговору бр. Д-19/09
Врста поступка: Jавна набавка у отвореном поступку обликована по  партијама

  Обавештење
________________________________________________________________

- 25.01.2010. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. R-8/09
Предмет јавне набавке: Извођење хидроизолатерских радова на објекту РТС

  Обавештење ________________________________________________________________    

- 22.01.2010. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. У-7/09
Предмет јавне набавке: Ревизија финансијских извештаја РТС за 2009.

  Обавештење ________________________________________________________________   

- 19.01.2010 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци бр. У-5/09
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и запослених РДУ РТС

  Обавештење

________________________________________________________________ 

- 19.01.2010. Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНВВ бр. У-2/09
Предмет јавне набавке: Теретни транспорт

  Обавештење 

________________________________________________________________   

-14. 01. 2010. Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ РТС бр. д-1/09 - Предмет јавне набавке: Пнеуматици за возила

  Обавештење

________________________________________________________________  

-08. 01. 2010. Обавештење о закљученом Уговору у поступку јавне набавке у-8/09 - Предмет јавне набавке: Израда софтверске апликације са закупом опреме и оператера за потребе емисије "РТС ЛИЦИТАЦИЈА"

  Обавештење 

________________________________________________________________  

-08. 01. 2010. Обавештење о закљученом Уговору у поступку јавне набавке Д-14/09 - Предмет јавне набавке: Набавка добара по партији 3 - Осигурачи, склопке и контактори...

  Обавештење

- 31.12.2009. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. Д-25/09
Предмет јавне набавке: Новогодишњи пакетићи за децу запослених  у РДУ РТС

Обавештење  

 ________________________________________________________________

 - 21. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуде за испоруку услуга: Актуарска процена резервисања за примања запослених по МРС 19 на дан 31.12.2009. године...

 Јавни позив  

________________________________________________________________  

- 17. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуде за Финансијске - Банкарске услуге за период 2010-2012 године.

 Јавни позив 

 ________________________________________________________________

- 11.12.2009. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци бр У-4/09
Предмет јавне набавке: Подршка, одржавање и надоградња интегралног информационог система РТС

Обавештење  

________________________________________________________________  

- 04. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за јавну набавку добара: Резервни делови за JVC камкордере и магнетоскопе

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 01. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за извођење радова у објекту Радио Београда

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 01. 12. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за Резервне ауто делове

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 03. 11. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за Осигурање имовине и запослених у РДУ РТС

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 28. 10. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуде за испоруку услуге: Ревизија Финансијских извештаја РТС за 2009. годину

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 21. 10. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање  понуда у отвореном поступку: DVCPRO КАСЕТА

 Јавни позив

________________________________________________________________  

- 21. 10. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање  понуда за набавку добара: ПНЕУМАТИЦИ ЗА ВОЗИЛА

 Јавни позив

________________________________________________________________  

- 21. 10. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање  понуда у отвореном поступку за набавку услуга: ПУТНИЧКИ АУТОБУСКИ транспорт

 Јавни позив 

________________________________________________________________ 

- 23. 09. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ: Теретни транспорт за потребе РТС-а

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 31. 08. 2009. ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку и испоруку услуга: Подршка, одржавање и надоградња интегралног информационог система РТС.

 Јавни позив 

________________________________________________________________  

- 14. 10. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у поступку јавне набавке добара велике вредности у отвореном поступку: FM ПРЕДАЈНИЦИ ЗА ЕМИСИОНИ ОБЈЕКАТ АВАЛА.

 Јавни позив ОКД образац

- 14. 10. 2008. PUBLIC INVITATION for submitting bids in an open procedure of the public purchase concerning high value goods, i.e.: FM TRANSMITTERS FOR SITE AVALA

 Tender OKD form

________________________________________________________________  

- 23. 06. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку и доделу уговора о набавци ФЛУО РАСВЕТА - СТАТИВИ И ПРИБОР.
 Конкурс

- 23. 06. 2008. PUBLIC INVITATION for submission of bids in an open procedure for procurement and awarding a contract for procurement for FLUO LIGHTING - STANDS AND ACCESSORIES.
 Tender

________________________________________________________________  

- 23. 06. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку и доделу уговора о набавци РАСВЕТНЕ ОПРЕМЕ - МОБИЛНА DAYLIGHT И QUARTZ РАСВЕТА.
 Конкурс

- 23. 06. 2008. PUBLIC INVITATION for submission of bids in an open procedure for procurement and awarding a contract for procurement for LIGHTING EQUIPMENT - MOBILE DAYLIGHT AND QUARTZ LIGHTING.
 Tender

________________________________________________________________ 

- 20. 06. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у поступку јавне набавке добара велике вредности за ЕМИСИОНУ ОПРЕМУ ЗА АВАЛСКИ ТОРАЊ.
 Конкурс   ОКД Образац

- 20. 06. 2008. PUBLIC INVITATION for the submitting bids in an open procedure of the public purchase concerning high value goods by items, i.e TRANSMITTING EQUIPMENT FOR AVALA TOWER.
 Tender   OKD Form

________________________________________________________________

- 05. 06. 2008. ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку и доделу уговора о набавци РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПАНАСОНИК DVCPRO УРЕЂАЈЕ.
 Конкурс

- 05. 06. 2008. PUBLIC INVITATION for the submission of bids in an open procedure for procurement and award of the procurement contract for SPARE PARTS FOR PANASONIC DVCPRO DEVICE.
 Tender

недеља, 26. мај 2024.
22° C

Коментари

Nena
Мамурлук – како преживети дан после
Cigarete
Шта ми се догађа с организмом кад престанем да пушим?
Decija evrovizija
Дечја песма Евровизије
ablacija
Шта је превенција за изненадне болести
Gdjj
Комшије