2.11.2023. Набавка и услуга резања стакла

3u23

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:13. 11. 2023. у 12:00 часова